Rudolfov revolučně třídí kuchyňský odpad

Rudolfov zahájil inovativní projekt třídění kuchyňského odpadu, čímž se stal prvním městem v Jihočeském kraji s touto iniciativou. Obyvatelé obdrželi speciální košíky na bioodpad. Projekt, ve spolupráci s firmou JRK, má potenciál výrazně snížit komunální odpad.


Rudolfov se stává prvním městem v Jihočeském kraji, které se zapojuje do nového projektu zaměřeného na třídění kuchyňského odpadu. Místní obyvatelé obdrželi speciální košíky se sáčky, které nabízí novou možnost, jak ekologicky nakládat s biologickým odpadem.

Antonín Vítovec, jeden z obyvatel, který košík již převzal, sdělil své nadšení z tohoto vylepšení: „Třídíme odpad celý život, a tato novinka nám určitě pomůže jak v obci, tak i z hlediska ochrany přírody.“ Podobně se vyjádřila i Marie Benešová, která přivítala tuto alternativu: „I když máme kompostér, do něj nemůžeme dávat všechno, například zbytky masa nebo pečivo. Teď to nemusíme házet do klasické popelnice,“ říká.

Projekt byl spuštěn spoluprací s firmou JRK, která do města dovezla přibližně 800 košíků se sáčky. I když tyto košíky nabízejí novou možnost třídění, mají stále určitá omezení. Manažerka Hana Baborová upozornila: „Do košíků nepatří zvířecí trus, velké kosti, tekuté omáčky, olej, a samozřejmě žádné tvrdé materiály jako plasty, kovy a další obaly.“

Hana Baborová také vysvětlila, že v České republice je tento projekt zatím v počátcích: „V republice máme přibližně dvacet měst zapojených do této kampaně, což není mnoho. Hlavním důvodem je nedostatek vhodných zpracovatelských zařízení, jako jsou bioplynové stanice nebo hygienizované kompostárny.“

Rudolfov má pro třídění kuchyňského odpadu vyřešenou likvidaci, což umožnilo městu se do projektu zapojit. Starosta Vít Kavalír z ODS uvádí, že město má stanovenou kvótu 170 kilogramů komunálního odpadu na obyvatele ročně. Pokud by tuto kvótu překročili, mohli by čelit vyšším nákladům na ukládání odpadu: „Proto jsme hledali další možnosti, jak množství komunálního odpadu snížit.“

Z výsledků fyzické analýzy odpadu ve směsných popelnicích pramení, že více než třicet procent odpadu je bioodpad. Starosta zdůrazňuje: „Musíme vynaložit veškeré úsilí, aby tento odpad skončil jinde než v černých popelnicích.“

Díky novým košíkům a speciálním nádobám na kuchyňský bioodpad se město snaží tento problém řešit. Polovina z naplánovaných nádob již stojí v Rudolfově a místní části Hlinsko. Očekává se, že investice ve výši 200 tisíc korun se městu vrátí do dvou let.

Takto se Rudolfov stává průkopníkem v ekologickém hospodaření s odpadem a inspirací pro další města a obce v České republice.


Vizovické Trnkobraní 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Hlavní zprávy

 

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024